Links

Facebookpagina van de kerk: www.facebook.com/gkvlutten

Besloten groepspagina voor leden van onze kerk: www.facebook.com/groups/gkvlutten/


Kerk en Bijbel

Gereformeerde kerken (vrijgemaakt)
www.gkv.nl

Theologische Universiteit te Kampen
www.tukampen.nl

Nederlands Bijbelgenootschap
www.bijbelgenootschap.nl &
www.debijbel.nl

Gereformeerde Bijbelstichting
www.gbs.nl

Kerkplein Hardenberg
kerkpleinhardenberg.weebly.com

Kerkdiensten bekijken/beluisteren via:
www.kerkdienstmeebeleven.nu

Zending en Hulpverlening

De Verre Naasten
www.deverrenaasten.nl

Naast/
www.naast.nu

ZOA
www.zoa.nl

Red een Kind
www.redeenkind.nl

Open Doors
www.opendoors.nl

Zendingszondag 2013
zendingszondag.nl

Websites voor zoekers

vragenovergeloven.nl
gelovenindekerk.nl
geloofengevoel.nl
gelovenendoen.nl

Kerk-, dag- en opiniebladen

De Reformatie
www.dereformatie.nl

Nader Bekeken
www.woordenwereld.nl

Gereformeerde Kerkbode
www.kerkbode.nl

Nederlands Dagblad
www.nd.nl

Reformatorisch Dagblad
www.refdag.nl

De Luisterpost / Bralectah
www.luisterpost.nl

Gereformeerde kerk blijven
www.gereformeerdekerkblijven.nl

Politiek

ChristenUnie
www.christenunie.nl

Staatkundig Gereformeerde Partij
www.sgp.nl


Gezondheidszorg en maatschappij

De Driehoek – christelijke hulpverlening
www.dedriehoek.nl

SGJ – christelijke jeugdzorg
www.sgj.nl

Eleos – stichting gereformeerde geestelijke gezondheidszorg
www.eleos.nl

Vereniging De Wegwijzer, voor mensen met psychiatrische problemen
www.dewegwijzer.info

Dit Koningskind
www.ditkoningskind.nl

Stichting Sprank
www.stichtingsprank.nl
Algemeen Nut Beoogende Instelling

GKv Lutten heeft de ANBI-status