Gemeente-zijn

Op deze pagina treft u een greep uit de activiteiten die op en rond het kerkelijk erf plaatsvinden in onze gemeente.

Erediensten
Elke zondag worden er twee Erediensten gehouden, als regel om 9:30 uur en 14:30 uur. Ook op de Christelijke feestdagen worden er samenkomsten gehouden en datzelfde geldt voor Biddag, Dankdag en op Oudjaarsdag. Op de zogeheten ‘bijzondagen’ worden doorgaans activiteiten georganiseerd zoals een samenzang of een ontbijt met de hele gemeente.

Verenigingsleven

Binnen onze gemeente zijn diverse bijbelstudieverenigingen en -groepen actief:
– Jeugdvereniging (vergaderen tweewekelijks op zondagavond samen met een ‘oudere’ uit de gemeente)
– Jongerenvereniging “Toekomstvisie” (vergaderen tweewekelijks op zondagavond)
– Bijbelstudiegroep (vergadert een keer per maand bij een van de leden thuis)
– Vrouwenvereniging “Het Woord is onze Gids” en Vrouwenvereniging “Spreuken 31:30b” (vergaderen tweewekelijks op woensdagavond)

Ter afsluiting van elk verenigingsseizoen worden gezellige activiteiten georganiseerd zoals bowlen, karten, uit eten etc.

Open Bijbelmiddag /-avond
Enkele keren per jaar wordt door een enthousiaste groep jongeren een Open Bijbelmiddag of avond georganiseerd. Tijdens een dergelijke bijeenkomst denken we op een interactieve manier na over een onderwerp uit de Bijbel of iets wat in de actualiteit is.

Varia
Op de zondagen dat we als gemeente het Heilig Avondmaal vieren is het gebruikelijk om ’s avonds bij gemeenteleden op bezoek te gaan. Van te voren wordt aan enkele gezinnen gevraagd om die avond als gastgezin te fungeren.

Elke eerste zondag van de maand zijn we na de ochtenddienst als gemeente bij elkaar voor een kop koffie/thee/limonade. Op deze manier hopen we onderlinge contacten te versterken en te merken dat het goed is om als gemeente, jong en oud, vaker samen te zijn.

Jaarlijks wordt er voor de oudere gemeenteleden (maar voor de nieuwsgierige jongere is er ook plaats) een dagje uit georganiseerd.

Aan het eind van het jaar vindt de gebruikelijke oliebollenactie plaats. Veel gemeenteleden zijn dan druk doende om alle oliebollen te bakken en in te pakken. De opbrengst van de actie wordt doorgaans gebruikt voor het onderhoud van het kerkgebouw of een goed doel.